Symtom vid hjärtamyloidos

Hjärtamyloidos är en sjukdom med störst påverkan på hjärtat och det är vanligt att det första tecknet på sjukdomen är hjärtsvikt. Vanliga symtom på hjärtsvikt är:

  • andfåddhet
  • trötthet
  • sämre ork
  • svullna ben och anklar 

Andra symtom och besvär vid hjärtamyloidos är bland annat:

  • Oregelbunden hjärtrytm.             
  • Ögonproblem, till exempel försämrad syn
  • Dubbelsidigt karpaltunnelsyndrom. Domningar, stickningar och smärta i fingrar i båda händerna kan uppstå tidigt i sjukdomsförloppet. Eventuellt tidigare operation
  • Spinal stenos. Smärta eller domningar i ryggslutet och benen
  • Mag- och tarmbesvär. Förstoppning omväxlande med diarré, illamående, och snabb mättnadskänsla
  • Perifer neuropati. Nedsatt eller förändrad känsel med stickningar och smärta i fötter och tår

Att ställa diagnosen hjärtamyloidos

För att ställa diagnosen hjärtamyloidos undersöks hjärtat i flera steg.

Hur diagnosen hjärtamyloidos fastställs