Symtom vid hjärtamyloidos

Hjärtamyloidos är en sjukdom med störst påverkan på hjärtat och det är vanligt att det första tecknet på sjukdomen är hjärtsvikt. Vanliga symtom på hjärtsvikt är:

 • andfåddhet

 • trötthet

 • sämre ork

 • svullna ben och anklar
   

Andra symtom och besvär vid hjärtamyloidos är bland annat:

 • Oregelbunden hjärtrytm

 • Ögonproblem
  Till exempel försämrad syn

 • Dubbelsidigt karpaltunnelsyndrom
  Domningar, stickningar och smärta i fingrar i båda händerna 
  kan uppstå tidigt i sjukdomsförloppet. Eventuellt tidigare operation

 • Spinal stenos
  Smärta eller domningar i ryggslutet och benen

 • Mag- och tarmbesvär
  Förstoppning omväxlande med diarré, illamående, och snabb mättnadskänsla

 • Perifer neuropati
  Nedsatt eller förändrad känsel med stickningar och smärta i fötter och tår

Att ställa diagnosen hjärtamyloidos

För att ställa diagnosen hjärtamyloidos undersöks hjärtat i flera steg.

Läs mer om hur diagnosen hjärtamyloidos fastställs