Vanliga frågor & svar om hjärtamyloidos

 1. ​​​​​​​Finns det något botemedel mot hjärtamyloidos?

  Det finns ännu ingen behandling som botar hjärtamyloidos. Men om sjukdomen diagnostiserad i ett tidigt skede kan man ge behandling som fördröjer utvecklingen.

  Symtom vid hjärtamyloidos

 2. Varför är det värdefullt att få diagnosen i ett så tidigt stadium som möjligt?

  Hjärtamyloidos är en allvarlig och livshotande sjukdom som innebär en gradvis försämring av hjärtats funktion. Den funktion som gått förlorad kan vara svår att få tillbaka. En tidig diagnos av hjärtamyloidos gör det möjligt att ge behandling som kan fördröja utvecklingen av sjukdomen.

  Om diagnos vid hjärtamyloidos

 3. Jag har hjärtsvikt och tror att jag kanske har hjärtamyloidos, vad ska jag göra?

  Ta upp frågan med din läkare. Det finns flera tester som din läkare kan göra för att utreda om du har sjukdomen.

  Behandling av hjärtamyloidos