Stöd och hjälp vid hjärtamyloidos

Amyloidoscentrum Umeå

Medicinkliniken, Norrlands universitetssjukhus, 
901 85 Umeå 

Övrig kontaktinformation till Amyloidoscentrum i Umeå: 

  • Jonas Wixner, Läkare
  • Lina Wiss, Sjuksköterska
  • Malin Falk, Sjuksköterska/Genetisk vägledare 

Tel: 090-785 39 59 (telefonsvarare) 
E-post: [email protected]