Behandling vid hjärtamyloidos

Det finns ännu ingen behandling som kan bota sjukdomen, men det finns läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet. Därför är det viktigt att få diagnosen i ett tidigt skede så att man kan behandla sjukdomen innan skadorna har blivit alltför stora. 

När fibriller ansamlas i hjärtats muskelvävnad bidrar det till att hjärtats väggar blir tjockare än normalt. Det är en process som sker gradvis över lång tid. De förtjockade väggarna gör hjärtat mindre elastiskt, vilket påverkar förmågan att pumpa blodet på ett effektivt sätt. Till slut blir väggarna så tjocka att hjärtats funktion sviktar, det kallas för hjärtsvikt. Vanliga symtom på hjärtsvikt är till exempel andfåddhet, trötthet, sämre ork samt svullna ben och anklar.


Hjärtsvikt orsakad av hjärtamyloidos behandlas på annat sätt än hjärtsvikt av andra orsaker. Här handlar det om att bromsa sönderfallet av transtyretinet och därigenom minska ansamlingen av fibriller som är grundorsaken.

De läkemedel som vanligen används vid hjärtsvikt utövar sin effekt på andra sätt, vilket inte alltid hjälper i det här fallet. I enstaka fall har man också utfört hjärt-och levertransplantationer men det gäller den ärftliga varianten av hjärtamyloidos.

Andra typer av behandling

Eftersom sjukdomen kan ge symtom både från hjärtat men också andra organ i kroppen kan man behöva stöd från flera läkare som arbetar med olika specialiteter för att hantera sjukdomssymtomen. 

Det kan även vara aktuellt att ge läkemedel mot specifika symtom. Man kan ge läkemedel för att lindra smärta, motverka mag- tarm besvär samt lindra ögonproblem.

Symtom vid hjärtamyloidos

Hjärtamyloidos är en sjukdom med störst påverkan på hjärtat och det är vanligt att det första tecknet på sjukdomen är hjärtsvikt. Andra vanliga symtom kan vara: andfåddhet, trötthet, sämre ork och svullna ben och anklar.

Symtom på hjärtamyloidos