Vad är ATTR-amyloidos

Transtyretin (TTR) är ett protein som bildas i levern och förekommer normalt i kroppen. Det har till uppgift att transportera olika ämnen i kroppen, bland annat vitamin A och sköldkörtelhormonet, tyroxin. När transtyretinet inte fungerar som det ska kan det ge upphov till sjukdom, ATTR-amyloidos.

ATTR-amyloidos förekommer i två varianter

ATTR-amyloidos är ett samlingsnamn på sjukdomar som beror på att transtyretin faller sönder för att sedan klumpa ihop sig och bilda så kallade fibriller. Fibrillerna kan inlagras i olika organ i kroppen där de orsakar skada. Symtomen beror på vilket organ som är drabbat.

Ärftlig ATTR-amyloidos

  • Kallas i Sverige ibland för Skelleftesjukan

  • Är en ärftlig sjukdom

  • Drabbar både män och kvinnor

  • Ger främst symtom från nervsystemet

  • Kan påverka hjärtat, mag-tarmkanalen och njurar, men även andra organ

Mer om Skelleftesjukan

Åldersrelaterad ATTR-amyloidos

  • Är inte en ärftlig sjukdom

  • Drabbar främst män över 60 år

  • ATTR-amyloider påverkar främst hjärtmuskeln, men även andra organ kan drabbas

  • Är en relativt vanlig orsak till hjärtsvikt hos äldre

  • Kan även ge symtom som karpaltunnelsyndrom, ryggsmärta och mag-tarmproblem

Mer om Hjärtamyloidos