Läkemedel för behandling av ärftlig ATTR-amylodios

Behandling som bromsar sjukdomsförloppet. Det finns läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet. Därför är det viktigt att få diagnosen i ett tidigt skede så att sjukdomen kan behandlas innan inlagringen av amyloid har lett till alltför stor påverkan på kroppens organ.

Andra typer av behandling

Levertransplantation

Levern bildar huvuddelen av det förändrade transtyretinproteinet hos personer med ärftlig ATTR-amyloids. Tidigare var levertransplantation det enda behandlingsalternativet, och den första levertransplantationen mot sjukdomen utfördes 1990. En levertransplantation är dock ett omfattande kirurgiskt ingrepp, och används alltmer sällan.

Annat stöd och omsorg

Om sjukdomen förvärras kan man behöva stöd från många olika specialister för att motverka bildningen av fibriller, hantera sjukdomssymtomen och på så sätt bibehålla sitt oberoende så länge som möjligt. Man kan även ge läkemedel för att behandla symtom från hjärta, ögon och andra organ.

Tecknen på ärftlig ATTR-amyloidos varierar och det kan krävas en rad olika behandlingar för att hjälpa till att upprätthålla livskvaliteten. Man kan även ge läkemedel mot symtom från hjärta, ögon och andra organ.

Symtom på ärftlig ATTR-amyloidos

Vårdteamet runtomkring

Många olika kategorier av vårdpersonal kan vara inblandade i vården av en person med ärftlig ATTR-amyloidos, alltifrån det att symtomen först upptäcks fram till då symtomen förvärras. Beroende på patientens tecken och symtom kan teamet runtomkring omfatta läkare som är specialiserade på att behandla symtom från hjärtat, nervsystemet, ögonen eller matsmältningssystemet.

Hitta rätt vårdkontakt