Läkemedel för behandling av Skelleftesjukan

Det finns läkemedel för behandling av Skelleftesjukan som kan påverka sjukdomsförloppet. Det är därför viktigt att få diagnosen i ett tidigt skede så att man kan behandla sjukdomen innan skadorna har blivit alltför stora.

Andra typer av behandling

Levertransplantation

Levern bildar huvuddelen av det "muterade" transtyretinproteinet hos personer med Skelleftesjukan. Tidigare var levertransplantation det enda behandlingsalternativet. Den första levertransplantationen mot Skelleftesjukan utfördes 1990, och i december 2011 hade över 2000 personer med Skelleftesjukan runt om i världen fått en ny lever. En levertransplantation är dock ett omfattande kirurgiskt ingrepp.

Annat stöd och omsorg

Om sjukdomen förvärras kan man behöva stöd från många olika specialister för att motverka bildningen av fibriller, hantera sjukdomssymtomen och på så sätt bibehålla sitt oberoende så länge som möjligt. Man kan även ge läkemedel för att behandla symtom från hjärta, ögon och andra organ.

Tecknen på Skelleftesjukan varierar och det kan krävas en rad olika behandlingar för att hjälpa till att upprätthålla livskvaliteten. Man kan även ge läkemedel mot symtom från hjärta, ögon och andra organ.

Läs mer om symtom på Skelleftesjukan

behandlingar skelleftesjukan

Vårdteamet runtomkring

Många olika kategorier av vårdpersonal kan vara inblandade i vården av en person med Skelleftesjukan, alltifrån det att symtomen först upptäcks fram till då symtomen förvärras. Beroende på patientens tecken och symtom kan teamet runtomkring omfatta läkare som är specialiserade på att behandla symtom från hjärtat, nervsystemet, ögonen eller matsmältningssystemet.

Hitta rätt vårdkontakt