Filmen om ATTR-amyloidos

ATTR amyloidos är en progressiv och allvarlig sjukdom som drabbar människor över hela världen. Vi har tagit fram en informationsfilm som går in på djupet och förklarar uppkomsten av sjukdomen mer i detalj.

PP-VYN-SWE-0224 APRIL 2020

 

Tillbaka till sidan om ATTR-amyloidos